Thuis in Techum


Genieten van huis en tuin. Wonen in een gezellig buurtschap met het gemak van de stad om de hoek. Je vindt het in Techum. U bent van harte welkom in het eerste buurtschap van de nieuwe buorren van Leeuwarden!

Welkom in Techum

Informatiecentrum
De Zuidlanden
in de Eco Iglo

Prachtig gelegen
langs het Alddjip

Brede school Techum

Stadsverwarming
op biogas


Natuurspeelplaats